Моделирање и симулација система, Аутоматско управљање и Аутоматизација производње - резултати испита од 30.9.2020

   

 Резултати испита из предмета Моделирање и симулација система, Аутоматско управљање и Аутоматизација производње у октобарском року 2020. године – 30.9.2020

 

 Испит су положили следећи кандидати:

 

 
  
Аутоматизација производње - Машинство
     
Марко Маринковић 55 6 (шест)
     
Моделирање и симулација система - Машинство
     
Владан Ђурић 67 7 (седам)

  

Остали кандидати нису положили испит.

 

Упис оцена, увид у задатке, евентуалне рекламације и увид у решења обавиће се у петак, 9.10.2020 год. у 13,00 часова.

  

  

 Др Љубомир Јацић, професор

  

У Пожаревцу, 7.10.2020 године