Аутоматско управљање - резултати испита у јануарском року 2020.

 

Резултати испита из предмета Аутоматско управљање у јануарском року 2020 године – 21.01.2020

 

Испит су положили следећи кандидати:

 

Аутоматско управљање – Прехрамбена технологија и нутриционизам

 

Јовановић Невена                 55 поена 6 (шест)

Јелена Обрадовић                68 поена 7 (седам)

Снежана Андрејић                67 поена 7 (седам)

 

Аутоматско управљање – Машински одсек

 

Иван Јовановић                      88 поена  9 (девет)

Милош Величковић                71 поен    8 (осам)

Иван Бањац                             89 поена  9 (девет)

Стефан Пековић                     88 поена  9 (девет)

 

Аутоматско управљање – Електротехника и рачунарство

 

Милош Срејић                         100 поена 10 (десет)
Александар Лазић                    71 поен   8 (осам)
Саша Бероња                            71 поен    8 (осам)
Николина Шурлан                     71 поен   8 (осам)
Стефан Живановић                  73 поена 8 (осам)
Милан Миладиновић                75 поена 8 (осам)
Милица Миленковић                 82 поена 9 (девет)
Небојша Станојевић                 85 поена 9 (девет)
Станислава Стојановић           89 поена 9 (девет)
Бојан Перић                                89 поена 9 (девет)
Андреја Радовановић               69 поена 7 (седам)

 

Остали кандидати нису положили испит.

 

Упис оцена, увид у задатке, евентуалне рекламације и увид у решења обавиће се у уторак, 28.1.2020 год. у 12,00 часова.

 

Др Љубомир Јацић, професор

 

У Пожаревцу, 26.1.2020 године