Електротехника и електротехника - резултати другог колоквијума од 14.01.2019.

  Електротехника и електроника - резултати пре испитног рока јануар 2019.      
                 
Рб. Број индекса /17 Презиме и име студента Предиспитне обавезе ОЦЕНА (шта треба да полаже) Напомена
Активност макс.10 1. кол. макс.20 2. кол. макс.20 Укупно макс.50
1 191548 Бањац Иван 7 19 17 43 испит  
2 191535 Грујичић Тодор 2     2 колоквијум (2)
3 92722 Деспотовић Ђорђе 4 0   4 колоквијум (2)
4 191444 Ђурић Владан 6 11 11 28 испит  
5 191262 Јовановић Иван 6 11 11 28 испит  
6 191553 Кинчеш Дуња 10 17 0 27 испит  
7 191564 Миловановић Никола 7 1 5 13 колоквијум (1)
8 225577 Милошевић Ивица 4 14 11 29 испит  
9 191301 Николић Данијела 4 7 8 19 колоквијум (1)
10 191554 Радуловић Дијана  10 12 12 34 испит  
                 
    (1) - могу да полажу додатни колоквијум и тако стекну услов за полагање испита
                 
    (2) - полагаће колоквијуме касније а испит у априлском року    

 

 

Увид у радове је у среду од 13.00 сати и у четвртак од 11.00 сати.