Основи електротехнике и електронике - резултати испита од 30.9.2019.

 

 

Милошевић Ивица - 68 поена, 7 (седам)

 

30.9.2019.