Машинство - Математика 1 - колквијум 1,2- децембар 2019.

 

 

Положили колоквијум1                                   Колоквијум 2

  1. Ненад Вујчин                10                  1.Филип Николић          12
  2. Кристијан Стојимировић      10                  ----------------------------
  3. Иван Миљковић               13
  4. Филип Николић               15
  5. ------------------------------