Наставни план основних студија до 2014. год

 

 

 

Рб Шифра Назив предмета Сем Тип Статус Часови акт.наст. Остало+
Оптерећење
ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1 1210101 Хемија 1 О 3 3 3+3 9
2 1210102 Математика 1 О 3 2 3+2 6
3 1210103 Познавање сировина са биотехнологијом 1 О 3 3 3+3 9
4 1210104 Основи инжењерске технике 1 О 2 2 2+2 6
5 1210205 Органска хемија 2 О 3 3 3+3 9
6 1210206 Биохемија 2 О 3 3 3+3 9
7 1210207 Примена рачунара 2 О 2 2 2+2 6
8 1210208 Социологија и пословне комуникације 2 О 2 1 2+1 6
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на години студија = 21 + 19 60
40
ДРУГА ГОДИНА
9 1210309 Предузетништво 3 О 3 2 3+2 6
10 1210310 Технолошке операције 3 О 3 2 3+2 8
11 1210311 Прехрамбени адитиви 3 О 2 2 2+2 6
12 1210312 Микробиологија 3 О 3 2 3+2 8
13 1210413 Процеси у животној средини и управљање 4 О 2 2 3+2 6
14 1210414 Инструменталне методе анализе 4 О 2 2 2+2 6
15 1210415 Микробиологија хране 4 О 2 2 2+2 6
16 1210416 Наука о храни 4 О 3 2 2+2 6
17 1210417 Изборна технологија I 4 И 3 2 3+2 8
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на години студија = 23 + 18 60
41
ТРЕЋА ГОДИНА
18 Изборна технологија II 5 И 3 2 3+2 8
19 Изборна технологија III 5 И 3 2 3+2 8
20 Контрола квлаитета хране 5 О 3 3 3+3 6
21 Аутоматско управљање 5 О 3 2 3+2 4
22 Заштита и квалитет вода 6 О 3 2 3+2 6
23 Амбалажа у прехрамбеној индустрији 6 О 3 2 3+2 6
24 Изборна технологија IV 6 И 3 2 3+2 8
25 Третман отпада и рециклажа 6 О 3 2 3+2 4
26 Стручна пракса 6 О 0 3 0+3 4
27 Дипломски рад 6 О 0 5 0+5 6
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на години студија = 24 + 25 60
49
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на години студија = 69+52=121 8 180
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на целим студијама= (1035+780=1815) 120
Рб Шифра Назив предмета Сем Тип Статус Часови акт.наст. Остало+
Оптерећење
ЕСПБ
П В ДОН
Изборни предмет 1.
1 Технологија брашна са пекарством 4 3 2 8
2 Технологија воћа и поврћа 4 3 2
Изборни предмет 2
1 Технологија шећера и скроба 5 3 2 8
2 Технологија меса 5 3 2
Изборни предмет 3
1 Технологија кондиторских производа 5 3 2 8
2 Технологија млека 5 3 2
Изборни предмет 4
1  Технологија вина и јаких алкохолних пића 6 3 2 8
2  Технологија уља 6 3 2