Распоред испита ПТиН - јануар, април, јун - 2019

 

 

 

 

Специјализација

 

Специјалистичке струковне студије Јан 2019. Апр. 2019. Јун 2019.
дан сат дан сат дан сат
1 Статистичка контрола квалитета и ризик анализа 14.02 10.00        
2 Адитиви и ароме у храни 7.02 14.00 11.04 14.00 13.06 14.00
3 Амбалажа у прехрамбеној индустрији (виши курс) 7.02 14.00 11.04 14.00    
4 Микробиолошке методе у производњи хране 25.01 16.00 12.04 16.00 22.06 16.00
5 Органска пољопривреда 24.01 10.00 4.04 10.00 13.06 10.00
6 Стручна пракса 01.02. 09:00 3.04 12.00 26.03 09.00
7 Технологија брашна са пекарством (виши курс) 7.02 11.00 4.04 14.00 13.03 14.00
8 Технологија вина и јаких алкохолних пића (виши курс) 1.02 12.00 3.04 12.00 26.06 09.00
9 Технологија воде 25.01 10.00 5.04 10.00 20.06 10.00
10 Технологија воћа и поврћа (виши курс) 7.02 11.00 4.04 14.00 13.06 14.00
11 Технологија кондиторских производа (виши курс) 22.01 10.00 2.04 14.00 18.06 10.00
12 Технологија млека (виши курс) 22.01 10.00 2.04 14.00 18.06 10.00
13 Технологија меса (виши курс)            
14 Технологија уља (виши курс) 1.02 12.00 3.04 12.00 26.06 09.00
15 Управљање заштитом животне средине у прехрамбеној индустрији 22.01 10.00 2.04 14.00 18.06 10.00
16 Управљање квалитетом и безбедношћу хране 22.01 10.00 2.04 14.00 18.06 10.00
17 Хемијске методе анализе            
18 Целоживотна исхрана 22.01 10.00 2.04 14.00 18.06 10.00

 

 

Основне струковне студије

 

Назив предмета Јан 2019. Апр. 2019. Јун 2019.
дан сат дан сат дан сат
1 Амбалажа у прехрамбеној индустрији 21.01 11.00 4.04 11.00 17.06 11.00
2 Аутоматско управљање 24.01 12:00        
3 Биологија 12.02 09.00 3.04 09.00 25.06 09.00
4 Биохемија 22.01 10.00 02.04 10.00 11.06 10.00
5 Екологија и заштита вода / Загађење и квалитет вода 25.01 16.00 5.04 17.00 12.06 17.00
6 Инструменталне методе анализa 1.02 12.00 3.04 14.00 26.06 09.00
7 Контрола квалитета хране и Контрола квалитета и безбедности хране 22.01 10.00 2.04 14.00 25.06 10.00
8 Математика 5,02 14:00 9.04 14:00 25.06 14:00
9 Микробиологија 13.02 17.00 8.04 17.00 11.06 17.00
10 Микробиологија хране 13.02 17.00 8.04 17.00 11.06 17.00
11 Наука о храни 22.01 12.00 2.04 14.00 25.06 12.00
12 Предузетништво као на електротехници
13 Основи инжењерске технике 8.02 12:00 12.04 12:00 21.06 12:00
14 Познавање сировина са биотехнологијом 12.02 09.00 3.04 09.00 25.06 09.00
15 Примена рачунара 5.02 10.00 9.04 12.00 17.06 12.00
16 Социологија и пословне комуникације 8.02 10.00 12.04 10.00 14.06 10.00
17 Технологија брашна са пекарством 21.01 13.00 4.04 11.00 13.06 11.00
18 Технологија вина и јаких алкохолних пића 25.01 12.00 3.04 14.00 26.06 11.00
19 Технологија воћа и поврћа 7.02 11.00 11.04 11.00 13.06 11.00
20 Физиологија са анатомијом 30.01 16.00 8.04 17.00 24.06 17.00
21 Технологија кондиторских производа 12.02 10.00 9.04 14.00 18.06 10.00
22 Технологија меса 22.01 11.00 02.04 11.00 11.06 11.00
23 Технологија млека 12.02 10.00 9.04 14.00 18.06 10.00
24 Технологија уља 25.01 12.00 3.04 14.00 21.06 11.00
25 Технологија шећера / Технологија скроба (мр Милош Пурић) 25.01 12.00 3.04 14.00 21.06 11.00
26 Технологија шећера и скроба (мр Милош Пурић) 13.02 09.00 10.04 14.00 21.06 11.00
27 Технолошке операције 13.02 11.00 10.04 14.00 21.06 12.00
28 Планирање и организација исхране 05.02 12.00 3.04 12.00 10.06 12.00
29 Процеси у животној средини и управљање 13.02 09.00 11.04 09.00 13.06 09.00
30 Хемија 29.01 09.00 3.04 09.00 12.06 09.00
31 Стручна пракса 01.02. 09:00        
32 Прехрамбени адитиви 7.02 13.00 11.04 13.00 17.06 11.00
33 Третман отпада и рециклажа 13.02 11.00 11.04 11.00 13.06 11.00
34 Микробиологија са микробиологијом хране 13.02 17.00 8.04 17.00 11.06 17.00
35 Функционална храна 12.02 12.00 9.04 14.00 18.06 12.00
36 Обрада намирница 21.01 11.00 4.04 11.00 17.06 13.00
37 Маркетинг исхране 25.01 12.00 3.04 12.00 21.06 11.00
38 Имунологија за нутриционисте 13.02 16.00 12.04 17.00 24.06 17.00
39 Исхрана и дијететика 12.02 12.00 9.04 14.00 18.06 12.00
40 Лековито и зачинско биље 05.02 10.00 03.04 10.00 10.06 10.00
41 Санитација и хигијена 05.02 11.00 03.04 11.00 10.06 11.00
42 Основе прехрамбене технологије 07.02 13.00 11.04 13.00 17.06 11.00