Резултати испита код проф. др Миодрага Станисављевића - јун - 2019.

 

Испитe одржане 13.06.2019. год. положили су следећи студенти:

 

 Уписивање оценa -  20.06.2019. год. од 8 до 11h

 

 

 

 

МАШИНСТВО

 

ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ И ЖИВОТНА СРЕДИНА

 

Манић Милош;            7 (седам)

 

 

 

ПОЉОПРИВРЕДА - ЗАШТИТА БИЉА

 

ТРЕТМАН ОТПАДА И РЕЦИКЛАЖА

 

Мартиновић Елизабета;  10 (десет)

 

  

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

ЗАГАЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ВАЗДУХА

 

Савић Андријана;        6 (шест)

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЈА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Пејчић Стефан;          7 (седам)

Мијатовић Ђорђе;        6 (шест)

 

ПРОЦЕСИ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ И УПРАВЉАЊЕ

 

Цокић Марија;          10 (десет)

Димитријевић Јелена;    8 (осам)

 

 

 

 

 

Проф. др Миодраг Станисављевић