Резултати испита код проф. др Миодрага Станисављевића - октобар 2019.

 

Испитe одржане 03.10.2019. год. положили су следећи студенти:

 

 

  

ТРЕТМАН ОТПАДА И РЕЦИКЛАЖА

Јовановић Александар; 8 (осам)

Седларевић Невена; 7 (седам)


ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Животић Небојша; 6 (шест)

 

 

ПРОЦЕСИ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ И УПРАВЉАЊЕ

Седларевић Невена; 6 (шест)

 

 

 

 

 

Проф. др Миодраг Станисављевић