БИОХЕМИЈA - резултати предиспитног колоквијума од 23. јуна 2020

РЕЗУЛТАТИ ПРЕДИСПИТНОГ КОЛОКВИЈУМА ИЗ БИОХЕМИЈЕ

ПРВА ГРУПА 23. 06 2020.

Ред. Бр.

Име и презиме

Бр. индекса

поени

       

1.

Тамара Димитријевић

258643

3

2.

Катарина Ковачевић

258704

8

3.

Ана Ђуровић

258689

4

4.

Ивана Денић

258696

6

5.

Михајло Танасић

258720

12

6.

Тијана Живковић

258688

1

7.

Благојевић Мирјана

258644

0

8.

Александра Стевић

258636

0

9.

Наташа Јевтић

225513

3

10.

Андријана Станимировић

258684

4

11.

Кристина Ивковић

258682

0

12.

Милица Стојадиновић

258745

0

13.

Сашка Вељановска

092698

1

14.

Дарко Јанковић

258693

0

 

Услов за излазак на писмени део испита: остварених најмање 50% поена (најмање 10 поена).