Наставни план основних студија

 

 

 

Рб Шифра Назив предмета Сем Тип Статус Часови акт.наст. ОСТАЛО
ОПТЕРЕЋЕЊЕ
ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1 0210101 Математика 1 АО 1 О 3 2 3+2 6
2 0210102 Хемија 1 АО 2 О 3 2 3+2 6
3 0210103 Биологија 1 1 АО 3 О 3 3 3+3 9
4 0210104 Примена рачунара 1 ао 4 О 2 1 2+1 3
5 0210105 Метеорологија са климатологијом 1 С 1 2 1 2+1 9
5 0210205 Физика и хемија земљишта 2 С 2 О 3 3 3+3 9
6 0210206 Увод у агрономију 2 С 3 О 3 2 3+2 9
7 0210207 Социологија и послов. kомуникац. 2 АО 5 О 2 1 2+1 3
8 0210208 Микробиологија 2 С 4 О 2 2 2+2 6
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на години студија 23 + 17 60
40
ДРУГА ГОДИНА
9 0210309 Физиологија биља са агрохем 3 С 5 О 2 2 2+2 6
10 0210310 Ратарство са семенарством 3 СА 1 О 3 2 3+2 6
11 0210311 Хортикултура 3 СА 2 О 2 2 2+2 6
12 0210312 Фитопатологија 3 СА 3 О 2 2 2+2 6
13 0210413 Организација рада 4 С 6 О 2 3 2+3 6
14 0210414 Биостатистика 4 С 7 О 3 2 3+2 6
15 0210415 Пољопривредна механизација 4 С 8 О 2 2 2+2 6
15 0210415 Повртарство 4 СА 4 О 2 2 2+2 6
16 0210416 Ентомологија 4 СА5 О 2 2 2+2 6
17 0210417 Мелиорације 4 С 9 O 3 2 3+2 6
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на години студија 23 + 21 60
44
ТРЕЋА ГОДИНА модул ЗАШТИТА БИЉА
18 0211518 Воћарство и виноградарство 5 СА6 O 3 3 3+3 9
19 0211519 Фитофармација 5 СА7 O 3 3 3+3 9
20 0211520 Корови и њихово сузбијање 5 СА8 O 3 3 3+3 9
Изборни предмет 1 модул 1
20 0211520 Предузетништво 5 СА10 И 3 2 3+2 6
21 0211521 Органска пољопривреда 5 СА10 И 3 2 3+2 6
Изборни предмет 2 модул 1
22 0211522 Сушење, дорада и  складиштење пољопривредних производа 5 СА11 И 3 3 3+3 6
23 0211523 Контрола квалитета хране 5 СА11 И 3 3 3+3 6
24 0211624 Пракса 6 СА9 О 0 0 6 0+6 6
Изборни предмет 3 модул 1
25 0211625 Заштита агроекосистема 6 СА12 И 3 2 3+2 6
26 0211626 Дијагноза биљних болести 6 СА12 И 3 2 3+2 6
27 0211627 Завршни рад  6 С10 О 0 6 0+6 9
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на години студија 18 + 22 60
40
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на години студија 69+52=121 8 180
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на целим студијама (1035+780=1815) 120
ТРЕЋА ГОДИНА модул АГРОНОМИЈА
18 0212518 Воћарство и виноградарство 5 СА6 O 3 3 3+3 9
19 0212519 Сточарство 5 СА7 O 3 3 3+3 9
20 0212520 Сушење, дорада и складиштење пољoпривредних производа 5 СА8 O 3 3 3+3 9
Изборни предмет 1 модул 2
20 0212520 Контрола квалитета хране 5 СА10 И 3 3 3+3 6
21 0212521 Корови и њихово сузбијање 5 СА10 И 3 3 3+3 6
Изборни предмет 2 модул 2
22 0212522 Крмно биље и ливадарство 5 СА11 И 3 2 3+2 6
23 0212523 Нега и исхрана домаћих животиња 5 СА11 И 3 2 3+2 6
24 0212624 Пракса 6 СА9 О 0 0 6 0+6 6
Изборни предмет 3 модул 2
25 0212625 Заштита агроекосистема 6 СА12 И 3 2 3+2 6
26 0212626 Органска пољопривреда  6 СА12 И 3 2 3+2 6
27 0212627 Завршни рад  6 С10 О 0 6 0+6 9
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на години студија 18 + 22 60
40
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на години студија 69+52=121 8 180
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на целим студијама (1035+780=1815) 120