Наставни план основних студија - акредитација 2017.

Студијска група - ЗАШТИТА БИЉА

pdf1

 

Рб Шиф
пред.
Назив предмета Модул Сем П В ЕСПБ О/И
                 
1 10210100 Математика ЗАЈ 1 3 2 6 О
2 10210200 Хемија ЗАЈ 1 3 2 9 О
3 10210300 Биологија 1 ЗАЈ 1 3 2 9 О
4 10210400 Примена рачунара ЗАЈ 1 2 2 3 О
5 10210500 Физиологија биљака ЗАЈ 1 3 2 9 О
6 10220600 Метеорологија са климатологијом ЗАЈ 2 2 2 6 О
7 10220700 Увод у агрономију ЗАЈ 2 3 2 9 О
8 10220800 Социологија и пословне комуникације ЗАЈ 2 2 1 3 О
9 10220900 Микробиологија ЗАЈ 2 3 2 6 О
10 10231000 Физика, хемија и заштита земљишта ЗАЈ 3 3 2 6 О
11 10231100 Ратарство са семенарством ЗАЈ 3 3 2 9 О
12 10231200 Хортикултура ЗАЈ 3 2 2 6 О
13 10231300 Фитопатологија ЗАЈ 3 2 2 6 О
14 10231400 Пољопривредна механизација ЗАЈ 3 2 2 5 О
15 10241500 Повртарство ЗАЈ 4 2 2 6 О
16 10241600 Ентомологија ЗАЈ 4 2 2 6 О
17 10241700 Мелиорације ЗАЈ 4 3 2 7 О
18   Изборни предмет 1 ЗАЈ 4 3 2 6 И
  10241801 Машине у заштити биља            
  10241901 Законска регулатива            
19 10242000 Радна (феријална) пракса ЗАЈ 4 0 3 3 О
20 10252100 Воћарство и виноградарство ЗАЈ 5 2 2 5 О
21 10252200 Фитофармација ЗАЈ 5 3 2 6 О
22 10252300 Корови и њихово сузбијање ЗАЈ 5 3 2 5 О
23   Изборни предмет 2 ЗАЈ 5 3 3 9 И
  10252402 Дијагноза биљних болести            
  10252502 Бактериозе и вирозе            
24   Изборни предмет 3 ЗАЈ 5 2 2 5 И
  10262603 Микозе биљака            
  10262703 Лековито и зачинско биље            
25 10262800 Органска пољопривреда ЗАЈ 6 3 2 6 О
26 10262900 Организација рада ЗАЈ 6 2 3 5 О
27   Изборни предмет 4 ЗАЈ 6 3 3 9 И
  10263004 Зашита агроекосистема            
  10263104 Акарологија и нематологија            
28 10263200 Производна пракса ЗАЈ 6 0 3 2 О
29 10263201 Технолошко-организациона пракса ЗАЈ 6   3 1 О
30 10263300 Завршни рад  ЗАЈ 6 0 6 7 И