Наставни план специјалистичких студија

 

 

р.б. шифра Назив предмета С
е
м
Статус Часова
наставе
ЕСПБ
П  В Ост.
1 223101 Фитофармација-токсикологија и екотоксикологија 1 О 3 3   6
2 223203 Законска регулатива у заштити биља 1 О 2 2   6
3 223105 Третман отпада и рециклажа 1 О 2 2   6
4 223206 Специјална ентомологија 1 О 3 3   6
5 223102 Патофизиологија биљака 2 О 3 3   6
6 223104 Примена пестицида 2 О 3 3   6
7 223112 Стручна пракса 2       3 2
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
8 223207 Болести ратарских усева  2 И 2 2   6
223208 Болести воћа и винове лозе
9 223209 Болести поврћа 2 И 2 2   6
223210 Болести цвећа и украсног биља
10 223211 Специјалистички рад 2   0     10
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на години студија  20 +20 60
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на целим студијама 300 + 300