Распоред колоквијума - ЗБ - Пољоп. - Јануар 2019

Предмет датум време датум време

Основне струковне студије

Колоквијуми

Семинарски радови

Микробиологијa        
Биологија 1        

Фитофармација

Koрови и њихово сузбијање

 17.01.2019. 09:00     
Увод у агрономију

 

15.01.2019.

22..01.2019.

 

10:00    
Мелиорације - Агрономско инжењерство    
Ратарство са семенарством    
Органска пољопривреда

 15.01.2019.

22..01.2019.

 16:00    
Агроекологија    

Физика и хемија земљишта

Физика, хемија и заштита земљишта

 29.01.2019.

 10:00  29.01.2019.  10:00
Физиологија биљака са агрохемијом        
Фитопатологија

 16.01.

28.01.

 10:00

16.01. 

28.01.

10:00
Мелиорације        
Воћарство и виноградарство        
Повртарство 16.01.   10:00    
Организација рада        
Ентомологија        
Сушење, дорада и складиштење пољопривредних производа        
Пољопривредна механизација        
Машине у заштити биља  17.01.2019.  09:00    

Специјалистичке струковне студије

Фитофармација - токсикологија и екотоксикологија

16.01.

28.01. 

11:00     
Патофизиологија

     
Специјална фитопатологија  28.01. 11:00     
Специјална ентомологија        
Болести ратарских биљака