Распоред колоквијума - ЗБ - Пољоп. - септембар 2019

Предмет датум време датум време

Основне струковне студије

Колоквијуми

Семинарски радови

Микробиологијa        
Биологија 1        

Фитофармација

       
Koрови и њихово сузбијање        
Мелиорације - Агрономско инжењерство 30.08.2019. 10:00    
Ратарство са семенарством 30.08.2019.  10:00    
Органска пољопривреда 30.08.2019.  10:00    
Увод у агрономију 30.08.2019. 10:00     
Агроекологија 30.08.2019. 10:00    

Физика и хемија земљишта

Физика, хемија и заштита земљишта

30.08.2019. 10:00 
Воћарство и виноградарство 30.08.2019. 10:00    
Физиологија биљака са агрохемијом        
Фитопатологија        
Повртарство        
Организација рада        
Ентомологија        
Сушење, дорада и складиштење пољопривредних производа        
Пољопривредна механизација        
Машине у заштити биља        

Специјалистичке струковне студије

Фитофармација - токсикологија и екотоксикологија        
Патофизиологија

     
Специјална фитопатологија      
Специјална ентомологија        
Болести ратарских биљака .