Распоред колоквијума - ЗБ - Пољоп. - јануар 2020

Предмет датум време датум време

Основне струковне студије

Колоквијуми

Семинарски радови

Микробиологијa        
Биологија 1        

Фитофармација

       
Koрови и њихово сузбијање        
Мелиорације - Агрономско инжењерство  21.01.2020. 10:00    
Ратарство са семенарством 22.01.2020. 10:00    
Органска пољопривреда  21.01.2020. 10:00    
Увод у агрономију  21.01.2020.  10:00     
Агроекологија        

Физика и хемија земљишта

Физика, хемија и заштита земљишта

 21.01.2020. 10:00 
Воћарство и виноградарство  21.01.2020. 12:00    
Физиологија биљака са агрохемијом        
Фитопатологија 23.01.2020.  11:00     
Повртарство 23.01.2020.  12:00     
Организација рада        
Ентомологија        
Сушење, дорада и складиштење пољопривредних производа        
Пољопривредна механизација        
Машине у заштити биља        

Специјалистичке струковне студије

Фитофармација - токсикологија и екотоксикологија 23.01.2019.   11:00    
Патофизиологија

     
Специјална фитопатологија 23.01.2019.  12:00     
Специјална ентомологија        
Болести ратарских биљака .