Распоред испита Заштита биља - Пољопривреда - септембар, октобар - 2019

 

 

 

 

Специјализација

 

Назив предмета Сеп. 2019. Окт. 2019.
Дан Сат Дан Сат
1 Фитофармација-токсикологија и екотоксикологија

12.03.

11.00 01.10 11.00
2 Хербологија – виши курс 19.09 09.00 10.10 09.00
3 Патофизиологија биљака 10.09 16:40 24.09 16:40
4 Статистичка контрола квалитета и ризик анализа 05.09 10.00 09.10 12.00
5 Болести поврћа 03.09 09.00 09.10 09.00
6 Болести цвећа и украсног биља 03.09 09.00 09.10 09.00
7 Законска регулатива у заштити биља 12.09 14.00 10.10 14.00
8 Специјална фитопатологија        
9 Болести ратарских усева 19.09 13.00 10.10 13.00
10 Болести воћа и винове лозе 16.09 12.00 04.10 10.00
11 Штеточине        
12 Специјална ентомологија 11.09. 10.00 01.10 10.00
13 Третман отпада и рециклажа 19.09 11.00 03.10 11.00
14 Стручна пракса  09.09.  09:00    
15 Примена пестицида 10.09 16:40 24.09 16:40

 

 

 

Основне струковне студије

 

Назив предмета Сеп. 2019. Окт. 2019.
Дан Сат Дан Сат
1 Математика 04.09 12.00 09.10 12:00
2 Хемија 09.09 10.00 04.10 09.00
3 Биологија 1 13.09 09.00 09.10 10.00
4 Примена рачунара 04.09 12:00 03.10 12:00
5 Метеорологија са климатологијом 03.09 09.00 09.10 09.00
6 Физика и хемија земљишта, Физика, хемија и заштита земљишта 13.09 09.00 04.10 09.00
7 Увод у агрономију 02.09 09.00 07.10 09.00
8 Социологија и пос. комун 20.09 13:00 04.10 10.00
9 Биостатистика и Основе биостатистике  04.09 12.00 08.10 10:00
10 Микробиологија 16.09 09.00 07.10 09.00
11 Физиологија биља са агрохемијом 03.09 09.00 09.10 09.00
12 Ратарство са семенарством 03.09 10.00 11.10 10.00
13 Агроекологија 02.09 09.00 01.10 09.00
14 Ентомологија 11.09 10.00 01.10 10.00
15 Организација рада        
16 Мелиорације - Агрономско инжењерство  03.09 09.00 11.10 09.00
17 Фитопатологија 12.09. 12:00 01.10 09.00
18 Органска пољопривреда 12.09 10.00 03.10 10.00
19 Пољопривредна механизација, Машине у заш биља 19.09 10.00 10.10 10.00
20 Повртарство 12.09 13.00 03.10 13.00
21 Хортикултура 03.09 09.00 09.10 09.00
22 Воћарарство и виноградарство 16.09 10.00 04.10 11.00
23 Корови и њихобо сузбијање 10.09 16:40 01.10 16:40
24 Примена пестицида 10.09 16:40 01.10 16:40
25 Фитофармација 12.09. 10.00 01.10 10.00
26 Дијагноза биљних болести 12.09 13.00 01.10 12.00
27 Пракса у заштити 09.09  09:00    
28 Заштита  агроекосистема 02.09 10.00 07.10 10.00
29 Организација експеримената у заштити биља        
30 Сушење, дорада и сладиштење пољ. произв. 19.09 10.00 10.10 10.00
31 Предузетништво