ЗБ - распоред испита у ЈАНУАРСКОМ року 2020. године

 

 

 

 

Студијски програм: ЗАШТИТА БИЉА - ПОЉОПРИВРЕДА

 

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР 2020

 

 

Предмети по старим програмима - у договору са професором.

 

Специјалистичке струковне студије

 

 

Назив предмета Јануар 2020.
Дан Сат
1 Фитофармација-токсикологија и екотоксикологија 30.01. 11.00
2 Законска регулатива у заштити биља 23.01. 12.00
3 Третман отпада и рециклажа 12.02. 11.00
4 Специјална ентомологија 31.01. 12.00
5 Патофизиологија биљака 21.01.
04.02.
16.20.
6 Примена пестицида 21.01.
04.02.
16.20
7 Стручна пракса 24.01. 09.00
  Изборни предмети    
8 Болести ратарских усева 30.01. 14.00
Болести воћа и винове лозе 10.02. 12.00
9 Болести поврћа 31.01. 09.00
Болести цвећа и украсног биља 31.01. 09.00
Предмети из претходних акредитација (ССС)
10 Специјална фитопатологија 06.02. 10.00
11 Статистичка контрола квалитета и ризик анализа 05.02. 12.00
12 Штеточине 31.01. 12.00
13 Хербологија – виши курс 05.02. 09.00

 

 

 

Основне струковне студије

 

 

Назив предмета Јануар 2020.
Дан Сат
1 Математика 05.02. 12.00
2 Хемија 22.01. 09.00
3 Биологија 1 11.02. 09.00
4 Примена рачунара 06.02. 11.00
5 Физиологија биљака 31.01. 09.00
6 Метеорологија са климатологијом 31.01. 09.00
7 Увод у агрономију 23.01. 09.00
8 Социологија и пословне комуникације 14.02. 10.00
9 Микробиологија 03.02. 09.00
10 Физика, хемија и заштита земљишта 07.02. 09.00
11 Ратарство са семенарством 23.01. 10.00
12 Хортикултура 31.01. 09.00
13 Фитопатологија 06.02. 10.00
14 Пољопривредна механизација 23.01. 10.00
15 Повртарство 23.01. 13.00
16 Ентомологија 31.01. 12.00
17 Мелиорације 23.01. 09.00
18 Изборни предмет 1
Машине у заштити биља 23.01. 12.00
Законска регулатива 23.01. 12.00
19 Радна (феријална) пракса 24.01. 09.00
20 Воћарарство и виноградарство 10.02. 10.00
21 Фитофармација 30.01. 10.00
22 Корови и њихобо сузбијање 21.01.
04.02.
16.20
23 Изборни предмет 2
Дијагноза биљних болести 06.02. 10.00
Бактериозе и вирозе    
24 Изборни предмет 3
Микозе биљака    
Лековито и зачинско биље 03.02. 10.00
25 Органска пољопривреда 30.01. 10.00
26 Организација рада 31.01. 14.00
27 Изборни предмет 4
Заштита  агроекосистема    
Акарологија и нематологија    
28 Производна пракса    
29 Технолошко-организациона пракса    

 

 

Предмети из претходних акредитација (ОСС)

 

 

Назив предмета Јануар 2020.
Дан Сат
30 Агроекологија 23.01. 09.00
31 Агрономско инжењерство  23.01. 09.00
32 Биостатистика и Oснове биостатистике  05.02. 12.00
33 Предузетништво 31.01. 14.00
34 Примена пестицида 21.01.
04.02.
16.20
35 Сушење, дорада и сладиштење пољ. произв. 30.01. 13.00