ЗБ - распоред испита у АПРИЛСКОМ року 2020. године

 pdf

За Априлски рок 2020. године неће бити класичог пријављивања испита.

Пријаве се могу преузети са сајта школе, одшатампати и попунити.

 

Линк за преузимање пријаве

 

Ко нема могућности да преузме пријаву електронски исту може узети на сам дан испита на портирници.

Попуњене пријаве се предају професору на самом испиту

(Уз попуњену пријаву се предаје и уплатница.

Испите плаћају сви самофинансирајући као и
студенти на буџету којима су прошла два испитна рока од слушања предмета)

 

Неопходно је да се поштују мере Владе Републике Србије у вези заштите.

 

 

 

Студијски програм: Заштита биља

 

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ИСПИТНИ РОК АПРИЛ 2020

 

РАСПОРЕД КОЛОКВИЈУМА 
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК Предмет Датум време Учионица
др Владанка Ступар Ратарство са семенарством 01.06.2020. 11.00 Лаб 1.
Органска пољопривреда 01.06.2020. 12.00 Лаб 1.
Мелиорације- агрономско инжењерство 01.06.2020. 13.00 Лаб 1.
Увод у агрономију 01.06.2020. 09.00 Лаб 1.
Физика, хемија и заштита земљишта 01.06.2020. 10.00 Лаб 1.
Воћарство и виноградарство 01.06.2020. 11.00 Лаб 1.
мр Александар Ивковић Хемија 25.05.2020. 15.00 АМФ
Милица Блажић Биологија I 21.05.2020. 10.00 Лаб 1.
Микробиологија 22.05.2020. 10.00 Лаб 1.
Физиологија  биљака 21.05.2020. 11.00 Лаб 1.
Дарко Стојићевић Заштита агроекосистема 28.05.2020. 10.00 Лаб 1.
Ентомологија 28.05.2020. 11.00 Лаб 1.
Фитофармација 28.05.2020. 12.00 Лаб 1.
Корови и њихово сузбијање 25.05.2020. 10.00 Лаб 1.
др Злата Живковић Фитопатологија 04.06.2020. 10.00 Лаб 1.
Повртарство 04.06.2020. 10.00 Лаб 1.

 

 

РАСПОРЕД ИСПИТА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК Предмет Датум време Учионица
мр Алекса Срданов Математика 25.05.2020. 09.00 АМФ
мр Александар Ивковић  Хемија – писмени део 29.05.2020. 09.00 АМФ
Хемија – усмени део 02.06.2020. 15.00 АМФ
мр Драган Шалер Примена рачунара 28.05.2020. 10.00 РЦ
др Јасминка Ђорђевић-Милорадовић Биологија 1 27.05.2020. 09.00 АМФ
Микробиологија 28.05.2020. 09.00 АМФ
спец Гордана Ђулаковић Метеорологија са климатологијом 27.05.2020. 09.00 Уч. 2
Физиологија биљака 27.05.2020. 10.00 Уч. 2
Хортикултура 27.05.2020. 11.00 Уч. 2
др Мирко Благојевић Социологија и пословне комуникација 29.05.2020. 12.00 АМФ
др Владан Ђулаковић Увод у агрономију 02.06.2020. 09.00 Уч. 2
Мелиорације 02.06.2020. 11.00 Уч. 2
Заштита агроекосистема 02.06.2020. 10.00 Уч. 2
Ратарство са семенарством 04.06.2020. 09.00 канцеларија
др Татјана Секулић Ентомологија 04.06.2020. 09.00 Уч. 3
др Миливоје Миловановић Повртарство 28.05.2020. 13.00 Уч. 2
Пољопривредна механизација 28.05.2020. 10.00 Уч. 2
Машине у заштити биља  28.05.2020. 14.00 Уч. 2
Органска пољопривреда 04.06.2020. 10.00 АМФ
др Ђорђе Михаиловић Организација рада 29.05.2020. 14.00 Уч. 2
др Бен Младеновић Законска регулатива 29.05.2020. 10.00 Уч. 2
др Злата Живковић Фитопатологија 04.06.2020. 11.00 Лаб 1
Фитофармација 04.06.2020. 12.00 Лаб 1
Дијагноза биљних болести 04.06.2020. 10.00 Лаб 1
др Владанка Ступар Физика, хемија и заштита земљишта 03.06.2020. 09.00 Уч. 2
Воћарство и виноградарство 03.06.2020. 10.00 Уч. 2
Лековито и зачинско биље 03.06.2020. 11.00 Уч. 2
др Милан Угриновић Корови и њихово сузбијање 26.05.2020. 16.30 Уч. 2
Дарко Стојићевић  Производна пракса 28.05.2020. 09.00 Лаб 1
Технолошко – организациона пракса 28.05.2020. 09.00 Лаб 1
         
Испити са Специјалистичких струковних студија као и предмети из старих наставних планова и програма полажу се у договору са предметним наставником.