Kolokvijum iz predmeta Etika zdravstvene nege

Kolokvijum iz predmeta Etika zdravstvene nege biće održan 17.11.2023. godine od 16:30 časova