Sednica NSV Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd, PIN Požarevac – 29.05.2023.

Sednica NSV Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd, PIN Požarevac ODRŽAĆE SE U AMFITEATRU ŠKOLE (prostorija P2-2) U PONEDELJAK, 29. MAJA 2023. GODINE U 13 ČASOVA.  

Republika Srbija
AKADEMIJA TEHNIČKIH STRUKOVNIH
STUDIJA BEOGRAD
PIN Požarevac
BROJ 04/
DATUM: 24.05.2023. godine
Požarevac, Nemanjina br.2

Na osnovu važećih opštih akata i pravilnika Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd, Odsek PIN Požarevac, sazivam VI sednicu NSV PIN Požarevac u 2023. godini.

Za sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

  1. Usvajanje dnevnog reda;
  2. Usvajanje zapisnika sa sednice NSV ATSSB PIN Požarevac od 22.05.2023. godine (dostavljeno elektoronskom poštom članovima veća);
  3. Obuka iz oblasti zaštite od požara (u skladu sa važećom zakonskom regulativom);
  4. Aktivnosti na kraju semestra;
  5. Informacije i aktivnosti u vezi upisa nove školske godine;
  6. Razno.

Sednica NSV Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd, PIN Požarevac ODRŽAĆE SE U AMFITEATRU ŠKOLE (prostorija P2-2) U PONEDELJAK, 29. MAJA 2023. GODINE U 13 ČASOVA.

                                                            Za NSV PIN Požarevac
dr Goran Nestorović