Заказивање седнице Наставно-стручног већа за 28.01.2021. г. у 11 ч.

 

На основу члана 65 Закона о високом образовању и Статута Академије техничких струковних
студија Београд, Одсек примењених инжењерских наука Пожаревац, заказује седницу
Наставно-стручног већа и предлаже следећи
дневни ред:

 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставно-стручног већа и усвајање дневног реда
2. Завршни и специјалистички радови
3. Усвајање извештаја по расписаним конкурсима за: 

1. Асистента за области

а) Опште машинство ,
б) Производне и управљачке технологије;

2. Наставника у свим звањима за област Рачунарства и информатикe;
3. Наставника у звању предавача за област Управљање и рачунарска техника (50% радног времена)

4. Правилник о раду и Правилник о школарини Академије техничких струковних студија (сугестије и предлози)
5. Разно

Седница Наставно-стручног већа одржаће се у четвртак 28.01.2021.у 11 часова
у амфитеатру школе уз поштовање свих заштитних мера.