Заказивање седнице Наставно-стручног већа за 18.02.2021. г. у 11 ч.

 

Седница Наставно-стручног већа одржаће се у четвртак 18.02.2021.у 11 часова
у амфитеатру школе уз поштовање свих заштитних мера.

 

(Присуство је обавезно због доласка председника Академије
и разјашњења даљег начина рада и функционисања школе)