Биологија 1 - распоред теоретске наставе - зимски семестар 2020/21

Теоријска настава из Биологије, среда, у следећим терминима:

 

Студијска група
Тема ПТиН ЗБ ЗЖС
Цитологија 07.10.2020. 14.10.2020. 21.10.2020.
Генетика 28.10.2020. 03.11.2020. 10.11.2020.
Ботаника 17.11.2020. 24.11.2020. 02.12.2020.
Систематика биљака 09.12.2020. 16.12.2020. 23.12.2020.
Систематика животиња 30.12.2020. 13.01.2021.

 

6.10.2020.

Предметни наставник,
Др Јасминка Ђорђевић Милорадовић, проф.