Упис нове школске године 2020/2021

 

Обавештење

 

УПИС СТУДЕНАТА у наредну годину (другу и трећу) вршиће се од 19.10.2020.до 31.10.2020. на следећи начин:

 

ДРУГА ГОДИНА СЕ УПИСУЈЕ У ПЕРИОДУ ОД 19.10.2020.г.-23.10.2020.г.

 

ТРЕЋА ГОДИНА СЕ УПИСУЈЕ У ПЕРИОДУ ОД 26.10.2020.г.-30.10.2020.г. (специјалистичке студије такође у термину када и трећа година).

 

Буџетски студенти задржавају статус ако су у школској 2019/2020.г.освојили најмање 48 ЕСПБ закључно са октобарским испитним роком(рачуна се период од јануарског рока 2020.г. закључно са октобром 2).

 

Буџетски студенти губе статус студената из буџета и стичу статус самофинансирајућих студената ако су у школској 2019/2020.г. освојили мање од 48 ЕСПБ.

 

Самофинансирарјући студенти који су школској 2019/2020.години освојили 48-60 ЕСПБ (рачуна се период од јануарског рока 2020.г. закључно са октобром 2), могу прећи на статус студената који се финансирају из Буџета Републике Србије, ако има слободних места на основу направљене ранг листе.

 

За упис школске 2020/2021. године потребно је доставити:

 

1. Индекс са потписима о редовном похађању наставе.

2. Попуњена два обрасца шв-20 који се могу добити у Школи

3. Попуњен лист са положеним испитима у школској 2019/2020.години на ВТШСС и пријављеним предметима за школску 2020/2021године (лист се налази у Школи). Исте предмете студент уписује у индекс.

4. Самофинансирајући студент може пријавити најмање 37 ЕСПБ које ће слушати у 2020/2021.години.

5. Самофинансирајући студенти уплаћују прву рату школарине на уредно попуњеној уплатници и потписују споразум о измирењу дуга (плаћање школарине на рате) на основу пријављених ЕСП бодова.Цена једног бода је 917,00. динара

 

На основу Закона о високом образовању при упису сваке школске године студент се опредељује за предмете из студијског програма. СТУДЕНТ КОЈИ НЕ ПОЛОЖИ ИСПИТ ИЗ ОБАВЕЗНОГ ПРЕДМЕТА ДО ПОЧЕТКА

 

НАРЕДНЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ , УПИСУЈЕ ИСТИ ПРЕДМЕТ. СТУДЕНТ КОЈИ НЕ ПОЛОЖИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ МОЖЕ ПОНОВО УПИСАТИ  ИСТИ ИЛИ СЕ ОПРЕДЕЛИТИ  ЗА ДРУГИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ.