ПТиН - Одлука о расписивању избора за представнике Одсека ПИН Пожаревац у студентском парламенту Академије техничких струковних студија Београд

 

На основу члана 24. Статута ВТШСС  и чл.7.- 10. Правилника о раду студентског парламента, чл.105-108  Статута Академије техничких струковних студија Београд, одсек ПИН Пожаревац и студентска организација доноси:

 

Одлуку

 

О расписивању избора за представнике Одсека ПИН Пожаревац у студентском парламенту Академије техничких струковних студија Београд у смислу председника и два члана који ће представљати Одсек ПИН Пожаревац (ВТШСС) у студентском парламенту Академије техничких струковних студија Београд.

 

Право на пријаву имају сви студенти  ВТШСС Пожаревац.

 

Пријаве се могу предати у секретаријату школе, као и на самом састанку који ће бити одржан 26.10.2020.г. у 12 часова у просторијама школе (школска зборница).

Одсек ПИН Пожаревац