Наставни план основних студија - акредитација 2017.

Студијска група - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

pdf1

Рб Шиф
пред.
Назив предмета Модул Сем П В ЕСПБ О/И
1 10710100 Математика ЗАЈ 1 3 2 6 О
2 10710200 Хемија ЗАЈ 1 3 2 9 О
3 10710300 Биологија 1 ЗАЈ 1 3 2 9 О
4 10710400 Примена рачунара ЗАЈ 1 2 2 3 О
5 10720500 Физика животне средине ЗАЈ 2 2 2 6 О
6 10720600 Метеорологија са климатологијом ЗАЈ 2 2 2 6 О
7 10720700 Биологија 2 ЗАЈ 2 3 2 9 О
8 10720800 Социологија и пословне комуникације ЗАЈ 2 2 1 3 О
9 10720900 Основи заштите животне средине ЗАЈ 2 3 2 9 О
10 10731000 Физика, хемија и заштита земљишта ЗАЈ 3 3 2 6 О
11 10731100 Екологија биљака ЗАЈ 3 2 2 6 О
12 10731200 Заштита биодиверзитета ЗАЈ 3 2 2 6 О
13   Изборни предмет 1 ЗАЈ 3 3 2 9 И
  10731301 Фиторемедијација            
  10731401 Физиологија биљака            
14 10741500 Процеси у животној средини и управљање ЗАЈ 4 2 2 6 О
15 10741600 Микробиологија ЗАЈ 4 3 2 6 О
16 10741700 Екологија животиња ЗАЈ 4 2 2 6 О
17 10741800 Заштита агроекосистема ЗАЈ 4 3 3 9 О
18 10731900 Урбана екологија и пејзажна архитектура ЗАЈ 4 2 2 6 О
19 10752000 Загађење и заштита ваздуха ЗАЈ 5 3 3 6 О
20 10752100 Технологија заштите животне средине ЗАЈ 5 3 3 5 О
21 10752200 Процена утицаја на животну средину ЗАЈ 5 3 3 6 О
22   Изборни предмет 2 ЗАЈ 5 3 3 9 И
  10752302 Мелиорације и рекултивација            
  10752402 Основи геологије            
23 10762500 Законска регулатива ЗАЈ 6 3 2 6 О
24 10762600 Третман отпада и рециклажа ЗАЈ 6 3 3 9 О
25   Изборни предмет 3 ЗАЈ 6 3 2 6 И
  10762703 Органска пољопривреда            
  10762803 Екологија копнених вода            
26 10762900 Стручна пракса ЗАЈ 6 0 6 1 О
27 10763000 Завршни рад ЗАЈ 6 0 6 12 О