Наставни план специјалистичких студија - акредитација 2017.

Студијска група - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

pdf1

 

Рб Шиф
пред.
Назив предмета Модул Сем П В ЕСПБ О/И
                 
1 20710100 Екологија коровских биљака ЗАЈ 1 2 3 6 О
2 20710200 Хумана екологија ЗАЈ 1 3 3 6 О
3 20710300 Статистичка контрола квалитета и ризик анализа ЗАЈ 1 2 2 3 О
4   Изборни предмет 1            
  20710401 Микробијална екологија ЗАЈ 1 2 2 6 И
  20710501 Планирање и заштита простора од ерозије ЗАЈ 1 3 2 6 И
5   Изборни предмет 2            
  20710601 Управљање безбедношћу и квалитетом хране ЗАЈ 1 2 2 6 И
  20710701 Органска пољопривреда ЗАЈ 1 3 2 6 И
6 20720800 Зооиндикатори слатководних екосистемао ЗАЈ 2 3 3 6 О
7 20720900 Екологија копнених вода ЗАЈ 2 3 3 9 О
8 20721000 Инструменталне методе анализа ЗАЈ 2 2 2 6 О
9 20721100 Стручна пракса ЗАЈ 2   3 3 О
10 20721200 Специјалистички рад ЗАЈ 2   7 9 И