Наставни план специјалистичких студија - акредитација 2012.

 

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм специјалистичке струковне студије, одсек Заштита животне средине
Рб Назив предмета Сем Тип Статус Часова ЕСПБ
1 Екологија коровских биљака 1 НС1 О 2+2 6
2 Хумана екологија 1 НС2 О 3+3 6
3 Статистичка контрола квалитета и ризик анализа 1 НС3 О 2+2 3
Изборни предмет 1
4 Микробијална екологија 1 СА1 И    
5 Планирање и заштита простора од ерозије 1 СА2 И 2+2 6
Изборни предмет 2
6 Управљање безбедношћу и квалитетом хране 1 СА3 И    
7 Органска пољопривреда 1 СА4 И 2+2 6
8 Зооиндикатори слатководних екосистема 2 НС4 О 3+3 6
9 Екологија копнених вода 2 СА5 О 3+3 6
10 Третман отпада и рециклажа 2 СА6 О 3+3 9
1 Стручна пракса 2 НС5 О 0+3 3
12 Завршни рад 2 СА7 И 0+7 9