Наставни план основних студија - акредитација 2012.

 

 

 

Рб Шифра Назив предмета Сем Тип Статус Часови акт.наст. Остало+
Оптерећење
ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА                
1 0710101 Математика 1 АО1 О 3 2   3+2 6
2 0710102 Хемија животне средине 1 АО2 О 3 1 1 3+2 9
3 0710103 Физика животне средине 1 АО3 О 2 2   2+2 6
4 0710104 Биологија  1 1 НС1 О 3   2 3+2 9
5 0710105 Примена рачунара 1 А04 О 2 1   2+1 3
6 0710206 Биологија 2  2 НС2 О 2   2 2+2 6
7 0710207 Биостатистика 2 НС3 О 3 2   3+2 6
8 0710208 Основе екологије 2 СА1 О 2 2   2+2 6
    Изборни предмет 1             +0  
9 0710209 Процеси у животној средини и управљање 2 НС4 И 3 2   3+2 9
10 0710210 Физиологија биљака у загађеној средини 2 НС5 И 3 2   3+2  
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на години студија 23 + 17   60
                         =41 = 40  
ДРУГА ГОДИНА                
11 0710311 Метеорологија са климатологијом 3 НС6 О 2 1   2+1 3
12 0710312 Математичко моделирање екосистема 3 НС7 О 2 2   2+2 6
13 0710313 Екологија биљака 3 СА2 О 2 2   2+2 6
14 0710314 Фиторемедијација 3 СА3 О 2   1 2+1 3
15 0710315 Заштита биодиверзитета 3 НС8 О 3 2   3+2 9
16 0710416 Микробиологија  4 СА4 О 2   2 2+2 6
17 0710417 Урбана екологија и пејзажна архитектура 4 НС9 О 2 2   2+2 6
18 0710418 Заштита агроекосистема 4 СА5 О 2 2   2+2 6
19 0710419 Екологија животиња 4 СА6 О 2 2   2+2 6
    Изборни предмет 2                
20 0710420 Мелиорацијe  4 НС10 И 3 2   3+2 9
21 0710421 Третман отпада и рециклажа 4 НС11 И 3 2   3+2  
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на години студија = 22+18=40   60
ТРЕЋА ГОДИНА                
22 0710522 Загађење и заштита ваздуха 5 СА7 О 3 2   3+2 6
23 0710523 Технологија заштите животне средине 5 СА8 О 3 2   3+2 6
24 0710524 Пројектовање заштите животне средине 5 СА9 О 3 2   3+2 6
25 0710525 Загађење и заштита земљишта 5 СА10 О 3   2 3+2 6
    Изборни предмет 3                
26 0710626 Основи геологије и заштита животне средине 5 НС12 И 3 2   3+2 6
27 0710627 Зрачење и животна средина 5 НС13 И 3 2   3+2  
28 0710628 Законска регулатива у заштити животне средине 6 АО5 О 2 2   2+2 3
29 0710629 Стручна пракса 6 НС14 О       +0 3
30 0710630 Заштита и квалитет вода 6 СА11 О 3 1 1 3+2 6
    Изборни предмет 4                
31 0710631 Третман отпадних вода 6 СА12 И 3 3   3+3 9
32 0710632 Екологија копнених вода 6 СА13 И 3 3   3+3  
33 0710633 Завршни рад 6 СА14 О 0   5 0+5 9
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на години студија 23+17=40 8+? 60
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на целим студијама 69+52=121 8 180
            (1035+780=1815) 120