NASTAVNI MATERIJAL

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE

Predmetni nastavnik: dr Milan Milutinović, dipl. inž, maš. mmilutinovic@atssb.edu.rs

Materijal sa predavanja:

 • Čas 1
 • Čas 2 – rešenje samostalnog zadatka
 • Čas 3 – materijal za onlajn predavanje
 • Čas 4 – materijal 1 za online predavanje
 • Čas 5 – materijal za online predavanje 16.11.2021.
 • Čas 6 – Značajni datumi
 • Čas 7

Samostalni zadatak:

 • Primer tehnogogije izrade cilindričnog dela
 • Ugledni primer rešenog samostalnog zadatka
 • Postavka samostalnog zadatka 1
 • Paleta 11
 • Paleta 111
 • Paleta 121

Materijal za grafičke radove:

Ovde možete preuzeti materijal