Promena rasporeda na SP PIBH

Vežbe iz predmeta Mikrobiologija sa mikrobiologijom hrane na SP Prehrambeno inženjerstvo i bezbednot hrane ubudiće će se održavatu utorkom u laboratoriji P1-12 sa početkom u 08:00.