Kolokvijum iz predmeta Kontrola kvaliteta i bezbednost hrane – 22.05.2023

Kolokvijum iz predmeta Kontrola kvaliteta i bezbednost hrane – 22.05.2023

Kolokvijum iz predmeta Kontrola kvaliteta i bezbednost hrane održaće se 22.05.2023. sa početkom u 16:00 u Laboratoriji P1-11 (Hemijska laboratorija)