STUDENTSKA SLUŽBA

Odsek Primenjene inženjerske nauke

Nemanjina 2, Požarevac

Rad sa studentima: 10:00 – 13:00 časova

El. pošta: kzivanovic@atssb.edu.rs; amiloradovic@atssb.edu.rs

Telefon: +381 12 531 668

Uverenja, zahtevi i molbe

Studentu se Uverenje o redovnom školovanju može izdati svakog radnog dana u vreme rada Studentske službe sa studentima. Za izdavanje uverenja potreban je samo indeks. Izdavanje Uverenje o redovnom školovanju je besplatno.

Za izdavanje drugih uverenja po posebnim zahtevima studenata potrebno je obratiti se Studentskoj službi i dostaviti dokaz o uplati troškova za izdavanje razna uverenja po posebnim zahtevima studenata, u skladu cenovnikom.

Zahteve i molbe student može da preda preko šaltera Studentske službe. Zahtevi i molbe mogu se predati u slobodnoj formi ili se mogu preuzeti i koristiti obrasci koji su dostupni na stranici Studentskog portala Dokumenti.

Za izdavanje ispisnice i dokumenata na revers, kao i prigovore i sugestije pogledati Studentski portal ATSSB.